Tekoäly työssämme

Netprofile & tekoäly

Netprofile tuottaa uniikkia sisältöä, jonka peruskiviä ovat ovat inhimillinen luova osaaminen, vahva teknologiatoimialan ja sen keskeisten kohderyhmien tuntemus sekä pitkä markkinoinnin ja viestinnän kokemus. Suhtaudumme arvojemme mukaisesti uteliaasti ja innostuneesti uuteen teknologiaan, kuten tekoälyn avaamiin mahdollisuuksiin.

Tekoäly on nopeasti kehittyvä apuväline markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiselle. Kun tavoitteena on erottuva ja herättävä, kohderyhmiä puhutteleva sekä liiketoiminnan ja toimialan tavoitteet ja tilanteet huomioon ottava teksti tai kuva, ytimessä on kuitenkin aina inhimillinen luova osaaminen.

Noudatamme tekoälytyökalujen hyödyntämisessä seuraavia ohjenuoria:

Tiedonhankinta
  • Suosimme tekoälytyökaluja, jotka tarjoavat tiedon ohella myös selkeät lähteet, jotka mahdollistavat asiasisällön täsmällisen faktantarkistuksen.
  • Emme koskaan hyödynnä tekoälyn tuottamaa tietoa sellaisenaan, vailla kriittistä tarkastelua.

Tekstien ideointi ja omien tekstien luova prosessi
  • Emme koskaan syötä asiakkaidemme ei-julkisia tietoja generatiivisen tekoälyn koulutusmateriaaliksi.
  • Sisäinen kielentarkistus- ja editointiprosessimme kattaa myös tekoälyn valmistelemien tekstien laadun.

Visuaalisten sisältöjen tuotanto
  • Tuotamme asiakkaalle visuaalisia materiaaleja menetelmillä ja työkaluilla, jotka eivät jaa sisältöjä julkiseen käyttöön ja jossa tekijänoikeudet säilyvät asiakkaalla.

Oikeus ja etiikka
  • Pysymme valppaina, jotta emme vahvista tekoälyn mahdollisesti tuottamia haitallisia vinoumia, riko tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, luovuta henkilötietoja, paljasta asiakkaidemme liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja.
  • Suosimme työkaluja, jotka pyrkivät toimimaan reilun datatalouden mukaisesti ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään.

Olisiko aika päivittää firmasi markkinointi ja viestintä tekoälyaikaan?

TUTUSTU TEKOÄLYKOULUTUKSEEN