Vastuullisuus

SISÄLTÖ
ladataan...

Teknologia avaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Kansainvälinen tiedeyhteisö on käytännössä yksimielinen siitä, että planeettamme tulevaisuus edellyttää aktiivisia toimia ja totuttujen tapojen muuttamista. Teknologialla on merkittävä rooli kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, ja me Netprofilella haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä. 

Haluamme osaltamme rakentaa tulevaisuutta, jossa ihmiskunta on löytänyt tavan elää kuormittamatta planeettaa yli sen kantokyvyn. Meille on tärkeää toimia yhteiskunnassa, joka perustuu demokratian, sananvapauden ja rakentavan yhteistyön periaatteille.

Strategiamme mukaisesti uskomme ihmisen kekseliäisyyteen. Ruokimme ihmisten uteliaisuutta ja kykyä ratkaista myös kestävän kehityksen haasteita teknologian keinoin. Sitoudumme olemaan osa yhteistä ponnistusta kohti kestävää tulevaisuutta. 

Vastuullisuustyömme kattaa kolme osa-aluetta: työmme asiakkaidemme kanssa, oman toimintamme ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Kehitämme työyhteisöämme ja asiakkuuksiamme pitkäjänteisesti tulevaisuuteen katsoen. 

Oman toimintamme vastuullisuus

Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä markkinointiviestinnän alalla. Edistämme yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja parempaa työelämää toimialallamme. Teemme työtä sen eteen, että jätämme maapallomme jälkipolville paremmassa kunnossa kuin missä sen saimme.  

Toimintaamme ohjaavat vastuullisuusohjelmamme sekä linjauksemme tekoälyn käytöstä ja elämäntilanneystävällisen työpaikan pelisäännöistä. 

Lisäksi olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme tunnistaneet toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta viisi olennaisinta tavoitetta, joihin voimme erityisesti vaikuttaa: 

  • Laadukas koulutus ja elinikäiset oppimismahdollisuudet (SDG 4) 
  • Sukupuolten tasa-arvo (SDG 5)
  • Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8) 
  • Positiiviset ilmastoteot (SDG 13)
  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin tavoitteisiin (Science Based Targets). Saimme keväällä 2023 Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteillemme. Olimme ensimmäinen suomalainen viestintätoimisto, joka on tavoitteisiin sitoutunut. Vähennämme scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjämme tieteeseen perustuvien tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti vähintään 42 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Sen lisäksi sitoudumme laskemaan ja vähentämään scope 3 -päästöjämme. Selvitämme myös parasta tapaa kompensoida vuosittain aiheuttamamme päästöt.

SBTi web logo

 

Asiakasvalintamme ja neuvonantomme etiikka

Uskomme, että teknologialla on merkittävä rooli kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, ja muutoksen itsessään on oltava kestävää niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Olemme asiakkaidemme strateginen neuvonantaja tässä murroksessa ja autamme asiakkaitamme viestimään vastuullisuustyöstään ja -haasteistaan avoimesti ja rehellisesti.  

Palvelemme innovatiivista teknologiaa kehittäviä ja hyödyntäviä asiakkaita. Heidän kekseliäisyytensä on osa ekologisesti kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuja. Edistämme kokonaisvastuullista markkinointiviestintää, joka ottaa huomioon ympäristön lisäksi myös ihmiset, yhteiskunnallisen ulottuvuuden ja hyvän hallinnon. 

Asiakkailtamme edellytämme tiedepohjaiseen maailmankuvaan, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja ympäristön varjelemiseen perustuvaa ajattelua. Emme osallistu sellaisten viestien suunnitteluun tai edistämiseen, jotka ovat näitä vastaan, emmekä tee yhteistyötä kyseenalaisten toimialojen tai omistajien organisaatioiden kanssa. Emme myöskään ole mukana omia kansalaisiaan tai muita ryhmiä sortavien valtioiden omistamien tai niiden etuja edistävien organisaatioiden toiminnassa.   

Selvitämme aina, onko viestittäväksi haluttavien väitteiden ja tavoitteiden taustalla todellista halua ja todellisia toimia. Emme osallistu viherpesuun, vastuullisuuspesuun tai muuhunkaan eettisesti kyseenalaiseen kilven kiillottamiseen.  

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Ilman sananvapautta ei ole demokratiaa.  Oman toimintamme lisäksi olemme ottaneet aktiivisen roolin koko viestintäalan ohjaamisessa kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Teemme töitä viestinnän eettisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Teemme tätä työtä niin asiakkuuksissamme kuin osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jakamalla osaamistamme sidosryhmillemme. 

Meillä on merkittävä rooli alan eettisessä kehittämisessä ja osallistumme kokoomme nähden huomattavan laajasti ja syvällisesti viestintätoimialan vastuullisuuden kehittämiseen.  Kansainvälisesti toimimme aktiivisesti osana  ICCO:a ja Euroopan Neuvostoa. Suomessa olemme tiiviisti mukana Marketing Finlandin toiminnassa sekä yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen. 

Hiilijalanjälkemme vuonna 2022

Netprofilen toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 43,7 CO2e tonnia. Laskennan hiilijalanjäljen mittausmenetelmä perustuu GHG Protocol -ohjeistukseen. Yrityksen hiilijalanjäljen laskenta sisältää scope 1 ja scope 2 -päästöjen lisäksi oleellisimmat scope 3 -päästöt. Scope 3:een sisältyvät lennot, juna-, laiva-ja taksimatkat, IT-hankinnat ja käytettävä data.

Näistä Scope 1 kattaa 16 prosenttia. Kaikki Scope 1:n päästöt koostuvat yrityksen omistuksessa olevien leasing-autojen päästöistä. Scope 2 -päästöjä Netprofilella oli 9 prosenttia koko hiilijalanjäljestä. Kiinteistössä käytössä oleva sähkö on 100 % uusiutuvaa, joten hiilijalanjäljestä 100 % muodostuu kaukolämmön kulutuksesta. Netprofilen osuus on suhteutettu pinta-alaan perustuen.

Scope 3 -päästöt muodostavat yhteensä 75 % kokonaishiilijalanjäljestä. Lasketuista scope 3 -päästöistä suurimman hiilijalanjäljen muodostaa liikematkustaminen. Laskenta on tehty matkalaskujen tietojen perusteella ostettujen matkalippujen ja hotelliyöpymisten määrään, paikkojen välisiin etäisyyksiin ja kulkutapoihin perustuen.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

OTA YHTEYTTÄ