Strategia

SISÄLTÖ
ladataan...

Vaikuttava viestinnän ja markkinoinnin strategia syntyy liikkeenjohdon suunnittelun menetelmillä. Netprofile kytkee viestinnän ja markkinoinnin osaksi organisaation liiketoimintastrategiaa. Samalla organisaatio pääsee rakentamaan mainettaan ja brändiarvoaan systemaattisesti.

Kyberrikollisuuden räjähdysmäinen kasvu merkitsee yhä suurempia ja todennäköisempiä riskejä organisaatioiden liiketoiminnalle. Tietoisuus uhkista on kasvanut, mutta hyökkäysrajapintojen nopea lisääntyminen edellyttää jatkuvaa riskiskenaarioiden päivitystä, varautumista ja harjoittelua. Netprofile auttaa liikkeenjohtoa ja viestintää kyberkriiseihin varautumisessa, poikkeustilanteiden johtamisessa ja kriisiviestinnässä.

Yritysjohdon ja asiantuntijoiden vakuuttava esiintyminen on yhä merkityksellisempi työtaito. Kuulijoiden kannalta kiehtovasti ja selkeästi esitetty ydintarina toimii niin mediassa kuin muillakin vaikuttamisen areenoilla. Valmentautuminen yrityksen puhehenkilön rooliin on matka, jolla luotettava ja valmennettavan vahvuuksia arvostava opas on suureksi hyödyksi.

Lue lisää strategisista palveluistamme alta.

Mainestrategia

Vahva maine vauhdittaa liiketoimintaa. Luottamus organisaatiotasi kohtaan auttaa myynnissä, rekrytoinnissa, rahoituksessa – suhteissa kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa. Millainen mainestrategia yritykselläsi on? 

Ensimmäinen askel mainestrategian luomiseksi on yhteisen tilannekuvan hahmottaminen. Mainestrategia määrittää keskeiset sidosryhmät sekä niiden näkökannat, odotukset ja toiveet. Se tunnistaa toimintaympäristön muutokset ja yrityksesi ainutkertaisen mainepotentiaalin. Se kiteyttää kasvua ja painoarvoa tavoittelevan yrityksen olemassaolon oikeutuksen, ydintarinan ja lupauksen. Tuloksena on yhteinen suunta tehokkaalle viestinnälle, markkinoinnille ja myynnille. 

Miten hyvin oma yrityksesi tunnistaa suhteensa kriittisiin sidosryhmiin? Kuinka hyvin kollegasi tiedostavat, miten näitä suhteita pitää kehittää kokonaisvaltaisen menestyksen takaamiseksi? Mikä on organisaatiosi maineen kehittämisen suurin yksittäinen mahdollisuus? 

Strategia viestintästrategiat

 

Netprofilen strateginen konsultointi perustuu Impact Strategy -metodiikkaan. Käytämme kansainvälisen liikkeenjohdon valikoituja ja hyväksi havaittuja työkaluja. Netprofile fasilitoi prosessin, jossa tunnistetaan menestyksen kannalta olennaiset ulottuvuudet ja rakennetaan erottumistekijöiden ympärille vahva maineen kehittämisohjelma. 

Johdon neuvonantajamme tuovat hankkeeseen pitkän kokemuksensa markkinointiviestinnästä, strategioista ja liiketoiminnasta. Selkeytämme vaikeat asiakokonaisuudet tehokkaan operatiivisen viestinnän ja markkinoinnin tekemisen pohjaksi. Tuomme yhteistyöhön syvällisen ymmärryksemme kaikkiin toimialoihin vaikuttavista teknologia- ja digitalisoitumistrendeistä – sekä pitkän kokemuksemme teknologiatoimialasta. 

Kriisien ennakointi

Mainekriisien hallinta on liiketoimintakriittistä ennakointia. Skenaarioihin perustuvalla valmistautumisella pienennetään kriisien laukeamisen todennäköisyyttä ja rakennetaan valmiudet vastata yllättäviinkin tilanteisiin.

Netprofilen Crisis Lab -metodiikka kartoittaa mahdolliset kriisit ja arvioi niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen. Systemaattinen lähestyminen määrittää myös mahdollisten kriisiaiheiden edellyttämän valmistautumisen tason. Kriisien ennakoinnissa käytetään globaalin kriisiviestinnän ja muun muassa tulevaisuudentutkimuksen tekniikoita.

Crisis Lab -ennakointi suojelee organisaatiota tarpeettomilta maine- ja liiketoimintahaitoilta. Työhön osallistuvat organisaation kriisinhallinnan ydinhenkilöt. Tarpeen mukaan Netprofile myös valmentaa avainhenkilöitä vaikeiden ja pitkäkestoisten kriisien hallintaan.

Kriisikonsultimme on koulittu kansainvälisen kriisiviestinnän käänteissä, ja kaikki heidän oppinsa ovat käytössäsi. Kun tilanne vaatii, olemme tukenasi 24/7.

Strategia kriisisien ennakointi

 

Kriisisimulaatio

 

 

Netprofilen Crisis Lab -simulaatio on intensiivinen harjoitus, jossa tarkastellaan roolipelaamisen keinoin yksilön ja ryhmän kykyä suoriutua viestinnällisistä kriisitilanteista. Miten ryhmä reagoi eskaloituvan kriisin eri vaiheisiin? Muistavatko ryhmän jäsenet kriisiroolinsa ja kykenevätkö he rakentamaan luottamusta kritiikin keskellä, paineen kasvaessa hetki hetkeltä.

Organisaation menestys riippuu sidosryhmien luottamuksesta – jonka tasoon organisaation johdon ja muiden edustajien esiintymiset vaikuttavat merkittävällä tavalla.

Crisis Lab -kriisivalmennuksessa Netprofilen mediassa, liike-elämässä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa rutinoituneet kriisiasiantuntijat kertovat kriisiviestinnän periaatteista ja purkavat simulaation annin yhdessä osallistujien kanssa. Harjoitus antaa osallistujille valmiudet roihuavan kriisin hallitsemiseen perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä eri sidosryhmien keskuudessa.

Kriisiviestinnän simulaatio on myös osa kyberkriisien hallintaan kehitettyä H72-palveluamme.

Kriisiviestintä 24/7

Ansaittu medianäkyvyys on markkinointiviestinnän kuninkuuslaji. Uutisten ja ilmiöiden taustalla on usein enemmän kuin pinnalta katsoen näkyy: mediatyön ydintä on pitkäjänteinen suhdetoiminta.

 

Netprofilen viestintäkonsultit tuntevat median toimintatavat ja tietävät, millaisia aiheita eri mediat haluavat kohderyhmilleen kertoa. Laajan suhdeverkostomme avulla yhdistämme ihmisiä uutisten ja näkemysten äärelle. Kun tiedät ketä haluat tavoittaa, me tiedämme miten se tehdään.

Paraskaan valmistautuminen ei aina auta eikä kaikkia yllätyksiä voi sulkea pois. Kun tosi on kyseessä, osaava apu on todella tarpeen. Netprofilen Crisis Lab -ryhmän käytännön tuki rakentuu tehokkaan tilannehuonetyöskentelyn ympärille. Konsulttimme ovat operoineet mainekriisejä kymmenille asiakkaille Suomessa ja eri puolilla maailmaa.

Kriisitilanteen viestinnällisessä hallinnassa avainasioita ovat ymmärrys sidosryhmien odotuksista, oikeasta viestisisältöjen valinnasta ja kriisiryhmän toimivasta roolituksesta. Lopputulos tähtää luottamuspääoman suojeluun ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Vaikean tilanteen sattuessa autamme 24/7.

H72 – Kyberkriisin hallinta

H72 on Netprofilen uraauurtava, erityisesti kyberkriisien hallintaan suunniteltu toimintamalli. H72-hankkeessa Netprofile toimii liikkeenjohdon oikeana kätenä ja projektinjohtajana. Roolimme on huolehtia, että kyberkriisin hallintaryhmä ehtii ja muistaa katsoa joka askeleella ja riittävällä tarkkuudella sekä tilanteen teknisiä ulottuvuuksia ja juridisia implikaatioita että tapauksen viestinnällistä hallintaa. Käytännössä Netprofilen ottama vetovastuu vapauttaa organisaation toimitusjohtajan kapasiteetin tapauksen analysointiin ja päätösten tekoon.

image-png-Jan-23-2024-11-23-34-6374-AM

 

Netprofile tuo hankkeeseen myös kriisiviestinnän asiantuntijansa, joka varmistaa, että kanssakäyminen sidosryhmien kanssa tapahtuu näiden arvostamalla tavalla. H72-hankkeissa ensisijainen tavoite on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Onnistuneiden kyberkriisioperaatioiden kerrannaisvaikutus on turvallinen toimintaympäristö liike-elämälle laajemmin – ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Tutustu H72-kyberkriisikonseptiin tarkemmin täällä.

Muutosviestintä

Organisaation muutostilanteissa strategisen hallinnan merkitys korostuu. Miten ylläpidetään henkilökunnan motivaatiota esimerkiksi toimintatapojen uudistuksessa tai tietojärjestelmien käyttöönotossa? Miten varmistetaan muutoksen avainhenkilöiden tietojen ja taitojen riittävyys? Muutostilanteen viestintä on herkkä paikka – sen onnistumisesta riippuu organisaation tulevaisuus.

Impact Strategy -metodiikassa muutosta hallitaan tehokkaaksi osoitetun rakenteen kautta. Konsulttimme tekevät muutoksen logiikasta ymmärrettävää. Autamme kartoittamaan vaaranpaikat sekä tunnistamaan ja valmentamaan sisäiset lähettiläät tehtäväänsä. Teemme usein myös yksilötason pitkäkestoista sparrausta, jonka kautta avainhenkilöistä itsestään tulee muutosviestinnän erikoisosaajia.

Uusi liiketoimintastrategia, yrityskauppa, avainhenkilöiden vaihdokset. Organisaation muutostilanteissa strategisen maineenhallinnan merkitys korostuu.  

Miten vahvistat henkilöstön motivaatiota, kun ympäröivä todellisuus muuntuu? Miten varmistat muutoksen avainhenkilöiden viestinnällisten tietojen ja taitojen riittävyyden?  

Muutostilanteissa viestintä on erityisen herkkä elementti – sen onnistumisesta riippuu organisaation tulevaisuus. Impact Strategy -metodiikassa muutosta hallitaan tehokkaaksi osoitetun rakenteen kautta.  

Kokeneet konsulttimme auttavat rakentamaan luottamusta organisaation tulevaisuuteen ja tekevät muutoksesta ymmärrettävää ja hyväksyttävää.  

Toimialasuhteet

Yrityksiltä odotetaan yhä vahvemmin osallistumista paremman yhteiskunnan rakentamiseen.  Vaikuttaminen alkaa oikeiden tahojen tunnistamisesta. Seuraava askel on ymmärtää, mitkä puheenaiheet ovat relevantteja – ja mitä oma yrityksesi voi tuoda keskusteluun ja yhteiskuntaan. 

Netprofilella on yli 20 vuoden kokemus suomalaisen teknologialiiketoiminnan sisältä. Tunnemme vaikuttajat kaikissa sidosryhmissä, yrityksistä päätöksentekijöihin. Autamme sinua laatimaan tehokkaan toimialavaikuttamisen suunnitelman ja viemään sen käytäntöön. Osallistuminen yhteisen hyvän rakentamiseen tukee myös oman organisaatiosi liiketoimintaa. Vaikuttamalla luot positiivisia suhteita ja avaat uusia ovia. 

Mediavalmennus

Mediahaastattelut ovat loistava mahdollisuus niin asiantuntijalle kuin johtajallekin välittää työnantajansa sanomaa tavoitelluille kohderyhmille. Selkeä ja vakuuttava esiintyminen mediassa vaikuttaa merkittävästi organisaation tuloksentekokyyn. Vahvat esiintymisvalmiudet ovat erityisen arvokkaita tilanteissa, joissa organisaatio on kriittisen huomion kohteena.

Strategia mediavalmennus-1

 

Onnistuminen esiintyjänä ja puhehenkilönä ei tapahdu sattumalta. Mediavalmennustemme rakenne sisältää tietoa asiantuntijan mediaesiintymisen perustekniikasta sekä CxO-tason tarpeisiin muotoillun katsauksen kriittisten haastattelutilanteiden lainalaisuuksiin. Valmennuksen ytimessä ovat kameran edessä tehtävät edistyneet harjoitteet ja vertaisoppiminen.

Kaikki Netprofilen Coaching Clinic -valmennukset perustuvat dialogisen pedagogian periaatteisiin. Prosessi alkaa valmennettavan taitojen analyysillä, jonka pohjalta tunnistetaan henkilökohtaiset vahvuudet ja mahdollisuudet. Valmentajamme ovat kouluttaneet satoja johtajia ja puhehenkilöitä ajamaan organisaationsa asiaa julkisuudessa menestyksellä.

Teemme myös vaativia yksilötason mediavalmennuksia erityistarpeisiin.

Ajatusjohtajavalmennus

Tervetuloa sidosryhmäkapitalismin aikaan! Viestintäteknologian kehityksen myötä yhä useamman yhtiön ja organisaation täytyy päätöksissään huomioida iso joukko sidosryhmiä. Yritysten odotetaan kommentoivan, jopa johtavan yhteiskunnallista kehitystä. Globaalisti lukuisia menestyviä yrityksiä luotsaakin aktivistijohtaja.

Ajatusjohtajuus ajaa organisaation etua – sekä antaa ideoita omaan ajatteluun ja kasvattaa henkilöbrändin arvoa. Ei ihme, että moni janoaa ajatusjohtajaksi. Mutta mistä löytyvät sidosryhmissä resonoivat ajatukset? Kuinka tavoittaa oikeat yleisöt? Ja miten heille tulee puhua?

Netprofile rakentaa ajatusjohtajuutta Coaching Clinic -metodiikkaa käyttäen. Työ alkaa strategisen tavoitetilan määrityksestä sekä oikeiden keinojen ja kanavien tunnistamisesta. Ajatusjohtajuutta työstetään sen jälkeen henkilökohtaisen valmennuksen sprintteinä tiiviillä ajanjaksolla. Lopputuloksena valmentaja on tehnyt itsensä tarpeettomaksi, ja ajatusjohtajuuden avaimet ovat organisaation ja sen edustajan hallussa.

Strategia ajatusjohtajuusvalmennus

 

Broadcaster – juontajavalmennus

Podcastien, webcastien ja webisodien suosion räjähdysmäinen kasvu näkyy esiintyjien osaamisen nopeassa kehityksessä. Jos yritykset aluksi tekivät sisältöä innokkaalla fiiliksellä ja kevyesti, yhä useammassa tuotannossa näkyy nyt panostus laatuun. Kiireisessä b2b-maailmassa sisällön on oltava merkityksellisiä ja houkuttelevasti toteutettua. Siksi yhä useampi yrityksen esiintyjä tarvitsee broadcast-tason osaamista roolissaan.

Netprofilen Coaching Clinic -metodiikkaa hyödyntävässä Broadcaster-valmennuksessa kokeneet mediatuottajamme antavat käyttöösi välineet osaavan juontaja–haastattelijan työkalupakista. Käytännönläheinen koulutus kattaa muun muassa äänenkäytön perusteet, suhteen luomisen yleisöön, oikean ilmaisurekisterin sekä käsikirjoituksen työstämisen tekniikat. Broadcaster-valmennus on suunniteltu nostamaan organisaation audio- ja videosisältö uudelle tasolle.

Analytiikka

Menestyvä liikkeenjohto perustuu dataperusteisiin päätöksiin. Todistepohjaisuus on olennainen ulottuvuus myös mainestrategisissa määrityksissä. 

Netprofilen Impact Strategy -hankkeet alkavat luotausvaiheesta, jossa kerätään ja analysoidaan suunnitteluprosessiin tarvittava data. 

Erikoisuutemme ovat kvalitatiiviset teemakartoitukset, joita täydennämme kvantitatiivisilla aineistoilla tarpeen mukaan. Osana palvelujamme tuotamme asiakkaidemme liiketoiminnasta ja toimialalta katsauksia ja raportteja, jotka tukevat sidosryhmätyötä ja toimialasuhteiden rakentamista. 

Autamme organisaatiotasi sanallistamaan dataa kielelle, jota sidosryhmäsi ymmärtävät. 

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

OTA YHTEYTTÄ