Simulaatiovalmennus parantaa liiketoiminnan varautumista kyberkriiseihin

Advania & Netprofile

Miten organisaatio selviää parhaiten kyberkriisistä ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden? Vastaus: Suunnittelemalla ja testaamalla kriisinhallinta etukäteen. It-palveluyhtiö Advania päätti vahvistaa varautumista kyberkriiseihin Netprofilen kehittämän H72-hallintamallin simulaatiovalmennuksella.

Advania-black-RGB

Liiketoimintalähtöinen tarve varautua kyberkriiseihin

Johtava pohjoismainen it-palveluyhtiö Advania ylläpitää lukuisten organisaatioiden kriittisiä it-ympäristöjä ja on teknisesti varautunut hyvin. Yhtiön johto kuitenkin näki hyödylliseksi nostaa liiketoiminnan kokonaisvarautumisen astetta maineen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kyberkriisit ovat liiketoimintakriittisiä ja ne koskettavat kaikkia organisaatioita ja toimialoja. Uhattuna on myös Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Advanian johto näki, että yhtiön rooli it-ympäristöjen luotettuna kumppanina on toimia edelläkävijänä ja varautua kyberuhkiin liiketoimintalähtöisesti.

Kyberkriisin hallinnan tulee toimia kuten mikä tahansa bisnesprosessi. Varautuminen kyberriskien laukeamiseen sekä tiedollisesti että taidollisesti on vastuullista toimintaa, josta on tulossa yksi arvokkaimmista vakuutuksista liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

Kyberkriisin hallintamalli ja reaaliaikainen simulaatiovalmennus

Advania päätti lähteä mukaan pilotoimaan Netprofilen kehittämää kyberkriisien H72-hallintamallia ja siihen kuuluvaa simulaatiovalmennusta. Tavoitteena oli harjoitella tilannetta, jossa kyberkriisiä lähestytään liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta ja kehittää valmiudet hallita kyberpoikkeamatilanteita.

Netprofilen H72-malli perustuu kyberhyökkäysten liiketoimintariskien torjumiseen tiedolla, hillitsemiseen viestinnällä ja hallintaan yhteistyöllä. Netprofilen strategiakonsultit ovat suunnitelleet mallin ja siihen kuuluvat auditoinnin ja simulaation kuunnellen kyberturvallisuusasiantuntijoita, juristeja, viranomaisia ja palvelumuotoilijoita.

Netprofile rakensi Advanialle suosituksen organisaatiokohtaisesta hallintamallista ja prosessista sekä suunnitteli ja toteutti reaaliaikaisen simulaatiovalmennuksen. Kokonaisuus ottaa huomioon 1) maineenhallinnan, yhteiskuntavastuun ja liiketoiminnan jatkuvuuden vaatimukset, 2) kyberkriisin tekniset ulottuvuudet sekä 3) juridisen viitekehyksen. Eri ulottuvuuksien toimivuus mitataan kriisin viestinnällisissä toimissa.

Kriisinhallinnan valmiudet uudelle tasolle

Advanian osaavassa organisaatiossa valmennus nosti kriisinhallinnan valmiudet uudelle tasolle. Tämä on näkynyt ketteryytenä, selkeytenä ja varmuutena poikkeustilanteissa. Kyberkriisien hallintaryhmän yhteistyön tehokkuus ja suorituskyky kasvoivat merkittävästi. Sidosryhmä- ja mediaviestinnän harjoittelu paransi valmiutta hallita asiakkaidenkin kyberpoikkeamatilanteita liiketoimintalähtöisesti.

Netprofile ja Advania voittivat vuonna 2022 Finnish Communications Awards -kilpailussa Valmennus ja simulaatiot -kategorian. EMEA Sabre Awardsissa 2023 tuomaristo palkitsi innovatiivisen tuotekehityksen finaalipaikalla kriisinhalllinnan vaativassa sarjassa.

"Liiketoimintalähtöinen kyberkriisien hallinta on vasta siirtymässä ajatuksen tasolta aidoksi toimintamalliksi. Meille oli erittäin tärkeää tarttua Netprofilen tarjoamaan mahdollisuuteen olla pilottina rakentamassa mallin kehittämistä Suomessa. Olemme saaneet liiketoiminnan jatkumisen ja maineenhallinnan kannalta aivan keskeistä osaamista kriiseihin varautumiseen ja niiden johtamiseen."

Atte Kekkonen, toimitusjohtaja, Advania

Kiinnostuitko H72-kyberkriisinhallintamallista? Ota yhteyttä!