Muutosviestintä loi kulttuurin, jolla kehitetään suomalaisten kotien arvoa

Visma Real Estate & Netprofile

Visma Real Estate syntyi yritysfuusiosta keväällä 2022. Muutostilanteessa yhtiö kutsui Netprofilen neuvonantajaksi rakentamaan muutosviestintää tukevan mainestrategian ja ydintarinan, jotka toimivat sisäisen ja ulkoisen muutosviestinnän avoimuuden ja aitouden kulmakivenä. Onnistuneet tulokset tuntuvat yli 1,5 miljoonan suomalaisen kodin hyvässä huollossa ja hallinnassa.

Visma logo_web

Lähtötilanne

Kiinteistöalan ohjelmistotoimittaja Visma Tampuuri osti keväällä 2022 Festum Softwaren, joka kehitti isännöintitoimistojen järjestelmä Hausvisea. Uuden yhtiön nimeksi annettiin Visma Real Estate. Kahden yrityksen yhdistyminen vaati muutoksen johtamista, kulttuurien yhdistämistä ja strategisen linjan viestimistä.

Visma Real Estate halusi luoda vankan perustan muutosviestinnälle ja kutsui Netprofilen hankkeen neuvonantajaksi. Yhdistyneen yrityksen henkilöstön haluttiin sitoutuvan strategiaan ja olevan motivoitunut viemään sitä työllään eteenpäin. Myös muiden sidosryhmien tuli ymmärtää, miksi muutos toteutettiin ja mihin se tulisi johtamaan.

Mainestrategia on paljon enemmän kuin perinteinen muutosviestintäsuunnitelma

Netprofilen metodiikkaa hyödyntäen lähdettiin kartoittamaan Visma Real Estaten muutosviestinnän tavoitteita ja -visiota, toimintaympäristön muutosta ja operaatioiden kriittisiä tekijöitä. Luotauksessa analysoitiin markkinatilanne ja kilpailijat sekä pureuduttiin henkilöstön ja sidosryhmien odotuksiin ja näkemyksiin.  

Työpajaprosessin onnistumiseksi Netprofile kartoitti johtoryhmäläisten mielipiteitä ennakkokyselyllä, joka sekä kvantifioi kollektiivisesti koetun lähtötilanteen että löysi kvalitatiivisen analyysin kautta perustan Visma Real Estaten tarinan muodostamiselle.

Prosessissa tunnistettiin kulttuurin kriittiset kohdat, joita tarkasteltiin niin henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmienkin näkökulmasta. Kulttuurin tarkastelun kautta päästiin yritystarinan kiteytykseen. Lopputuloksena syntyi ydintarina, joka ohjaa koko organisaation toimintaa.

Tulokset ja asiakaskokemus

Ydintarina luo avoimen näkymän siihen, miksi Visma Real Estate on olemassa, mitä se tekee ja kenelle, ja kuinka yhtiö voi luotsata asiakkaansa murroksen läpi. Tarina auttaa henkilöstöä sitoutumaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja lisää luottamusta sidosryhmien keskuudessa.

Toimiva mainestrategia edistää yhtiön mission ja muutoksen toteutumista ja vahvistaa sen asemaa osana suomalaista yhteiskuntaa. 

Netprofile voitti Visma Real Estatelle tehdyllä työllä Finnish Communications Awardsin Muutosviestintä-kategorian vuonna 2022. 

matthew-hamilton-Ru3Ap8TNcsk-unsplash

”Johtoryhmämme oli helppo tehdä työtä Netprofilen strategiatiimin kanssa. Konsultit eivät tuhlanneet aikaa epäolennaisuuksiin, vaan kävivät välittömästi kiinni yhtiömme tulevaisuuden kannalta olennaisiin tekijöihin. Pelkän kyselemisen sijasta he toivat pohdintaan mukaan oman vankan näkemyksensä maineen rakentamisesta ja viestinnästä. Kiitosta voi antaa myös siitä, että lähestymistapa oli johtoryhmätyöskentelystä tutun liiketoimintakeskeinen. Yhteistyössämme viestintä ja markkinointi toimi esimerkillisesti osana yrityksemme kokonaissuunnittelua.”

Juha Raitanen, toimitusjohtaja, Visma Real Estate 

Kiinnostuitko muutosviestinnästä? Ota yhteyttä!